اخبار


ارتقاي محصول رايا مدرسه

اضافه شدن دو ابزار جديد ( جملات روانشناسي
ارتقاي محصول رايا مدرسه

اضافه شدن يك قالب جديد به بخش قالب ها ( دهم آبان 1396 )
ارتقاي محصول رايا مدرسه

ارتقا در بهبود نمايش صفحه نخست در تلفن همراه و تبلت ( بيست و سوم مهر 1396 )
ارتقاي محصول رايا مدرسه

اضافه شدن قسمت جديد به بخش اسلايد تصاوير روز و امكانات صفحه نخست ( دوازدهم مهر 1396 )
ارتقاي محصول رايا مدرسه

اضافه شدن ابزار جديد در قسمت دانش آموزان ( دهم شهريور 1396 )
ارتقاي محصول رايا مدرسه

اضافه شدن ابزار اينستا گرام ( هشتم مرداد 1396)
ارتقاي محصول رايا مدرسه

اضافه شدن آمار به بخش مديريت سايت ( پنجم مرداد 1396 )
ارتقاي محصول رايا مدرسه

اضافه شدن ابزار ضرب المثل ها در قسمت صفحه نخست ( چهارم مرداد 1396 )
ارتقاي محصول رايا مدرسه

ارتقا و تفكيك تصاوير مناسبت ها (سوم مرداد 1396 )
ارتقاي محصول رايا مدرسه

بروز رساني قالب ها در سه سايز ( هجده تير 1396 )
ارتقاي محصول رايا مدرسه

اضافه شدن قالب هاي جديد ( چهار تير 1396 )
ارتقاي محصول رايا مدرسه

اضافه شدن اسلايد تصاوير روز به صفحه نخست ( نوزده خرداد 1396)
ارتقاي محصول رايا مدرسه

اضافه شدن لينك تلگرام در قسمت تماس با ما ( هشت خرداد 1396 )
ارتقاي محصول رايا مدرسه

قرار دادن دعاي هر روز ماه مبارك رمضان ( شش خرداد 1396 )
ارتقاي محصول رايا مدرسه

اضافه شدن قالب هاي جديد(بيست و هفت ارديبهشت 1396 )
ارتقاي محصول رايا مدرسه

اضافه شدن اسلايد تصاوير و امكانات به صفحه نخست (نهم ارديبهشت 1396 )
ارتقاي محصول رايا مدرسه

اضافه شدن قسمتي به بخش مطالب و خبرها ( بيست و هفت فروردين 1396)
ارتقاي محصول رايا مدرسه

اضافه شدن امكانات جديد به صفحه نخست ( بيست و شش فروردين 1396)
ارتقاي محصول رايا مدرسه

اضافه شدن ابزار تصاوير مناسبت روز در صفحه نخست ( بيست و چهار فروردين 1396 )
ارتقاي محصول رايا مدرسه

اضافه شدن امكان جديدي به بخش كارنامه انضباطي ( هجده فروردين 1396 )
ارتقاي محصول رايامدرسه

اضافه شدن ابزار جديد آيه روز به صفحه نخست سايت (هفدهم فروردين 1396)
ارتقاي محصول رايامدرسه

موضوعات جديد در صفحه نخست سايت مدرسه و گروههاي آموزشي و پرورشي (چهاردهم فروردين 1396)
ارتقاي محصول رايامدرسه

موضوعات جديد در صفحه نخست سايت (ششم فروردين 1396)
ارتقاي محصول رايامدرسه

تنظيمات جديد براي كنترل خروجي گزارشهاي درسي (بيست و دوم اسفند 1395)
ارتقاي محصول رايامدرسه

افزايش تعداد عكسها در هنگام بارگزاري آلبوم و گالري عكسها (دهم اسفند 1395)
ارتقاي محصول رايامدرسه

امكان جديد جعبه ابزار مجموعه اخبار در صفحه نخست سايت (هفتم اسفند 1395)
ارتقاي محصول رايامدرسه

تنظيمات و موضوعات جديد در بخش فرم پيش ثبت نام (چهارم اسفند 1395)
ارتقاي محصول رايامدرسه

تغييرات و تنظيمات در سيستم گزارشات با هدف صرفه جويي در مصرف كاغذ (بيست و سوم بهمن 1395)
ارتقاي محصول رايامدرسه

امكان جديد لوگوي خبرها، مطالب نشريه، خبرهاي گروههاي آموزشي پژوهشي و ... (بيست و هفتم بهمن 1395)
ارتقاي محصول رايامدرسه

نمايش اسلايد تصاوير مربوط به مناسبت روزها به صورت خودكار (بيست و چهارم ديماه 1395)