جهت سرويس دهي بهتر به مدارس و همچنين آماده سازي امكانات زير ساخت براي سرويس هاي جديد، دو سرور قدرتمند خريداري گرديد و به مجموعه سرورهاي رايا مدرسه در برج ميلاد اضافه و راه اندازي شد.