جهت كم شدن آمار تقلب بين دانش آموزان در آزمون هاي آنلاين، امكان دريافت آي پي شركت كنندگان در آزمون ها توسط تيم برنامه نويسي انديشكده اضافه شد.