از اين پس در ترتيب مطالب صفحه نخست مي توان تعيين كرد كه مجموعه اخبار آموزش پرورش، پزشكي و سلامت، اخبار فن آوري، ورزشي، هنري و اخبار كودك و نوجوان به صورت يك ابزار در مطالب صفحه نخست نمايش داده شود.