تيم برنامه نويسي انديشكده تلاش مي كنند در فاصله هاي زماني كوتاه قالب هاي جديد را طراحي و اضافه كنند . و اينك قالب عيد سعيد فطر در سايزهاي مختلف ( بزرگ مناسب صفحه كامپيوتر ، متوسط مناسب تبلت ها و سايز كوچك مناسب تبلت هاي كوچك) طراحي و اضافه شد.