با توجه به استفاده و كاربردهاي كاربران از سايت، كه بيشتر جنبه علمي و فرهنگي و الگو سازي جهت بالا بردن دانش و آگاهي فرزندانمان مي باشد ، لذا انديشكده در راستاي زنده نگاه داشتن ضرب المثل هاي ايراني، ابزار ضرب المثل را طراحي نموده، كه در صفحه نخست قابل مشاهده مي باشد.