با توجه به فيلتر تلگرام ، ابزار سروش و ايتا توسط تيم برنامه نويسي انديشكده به مجموعه ابزارهاي صفحه نخست اضافه شد.