با سلام.

خرسنديم به اطلاع کاربران رايامدرسه برسانيم که مقدار حافظه فيزيکی (Ram) سرور به دو برابر افزايش يافت.