با سلام

به مدت چند روز سرورهاي انديشكده تحت حملات سايبري بود كه ريشه مشكل پيدا شد و حملات دفع شدند. اين چند روز تيم انديشكده تحت فشار رواني و كاري بسيار شديدي بود و شبانه روز در حال همكاري با مسولين سرورها بوديم كه شكر خدا مشكل برطرف شد.

از بابت مشكلات به وجود آمده پوزش مي طلبيم و اميدوارانه تمام تلاش خود را مي كنيم كه اين مشلات ديگر تكرار نشود.

 

با تشكر از صبر و همكاري شما