با سلام

قالب جديدي به مناسبت روز معلم بارگذاري شد كه مي توان اين قالب را از بخش قالبهاي مناسبتهاي ملي مذهبي دريافت كرد.