با سلام

 

امكان جديدي به محصول رايا مدرسه اضافه شد. از اين پس مي توان اوقات شرعي را در صفحه نخست نمايش انتخاب كرد.

با تشكر