با تبريك عيد سعيد غدير و همينطور آغاز سال تحصيلي جديد، به اطلاع مي رساند كه امكان جديدي به سيستم اضافه شد. از اين پس تقوي» روز هم در گزينه تاريخ و ساعت در سايت نمايش داده خواهد شد.