خرسنديم به اطلاع برسانيم كه پس از ماهها برنامه نويسي، نسخه اوليه تغييرات در صفحه اصلي سايت بارگذاري شد. از مزاياي روش جديد 

  1. نمايش بهتر سايت در دستگاههاي تلفن همراه و تبلت
  2. بارگزاري سريعتر سايت
  3. سايت شما به صورت خودكار به روز خواهد شد.