خرسنديم به اطلاع برسانيم كه در راستاي بهتر شدن و كاربردي شدن سايت مجموعه ها، برنامه ريزي هايي انجام شد و از اين پس براي ابزار اسلايد تصوير و همينطور آلبوم عكس امكان لمس براي حركت به جلو و عقب براي موبايلها و تبلتها ايجاد شد.