با سلام خرسنديم به اطلاع برسانيم كه ابزار جديد نمايش تصادفي اشعاري از مولانا، سعدي و حافظ به ابزار ستونهاي سمت راست و چپ صفحه سايت اضافه شد.