احتراما به استحضار مي رساند امكان ارسال و دريافت پيامك به / از مشتركين همراه اول تا اطلاع ثانوي ميسر نمي باشد. لازم به ذكر است متاسفانه اين قطعي بدون اطلاع و هرگونه هماهنگي قبلي بوده است.

 

از مشكلات پيش آمده پوزش مي طلبيم و حداكثر تلاش را ميكنيم كه سيستم به حالت عادي برگردد.