احتراماً پيرو اطلاعيه قبلي به استحضار مي رساند بنا به اعلام اپراتور، امكان ارسال و دريافت پيامك به / از مشتركين همراه اول به حالت عادي بازگشته است.