اخبار


ارتقاي محصول رايامدرسه

امكان نمايش جديدترين مطالب گروههاي آموزشي و پژوهشي (ششم آبان 1395)
ارتقاي محصول رايامدرسه

اضافه شدن ابزار جديد اخبار ورزشي (چهارم آبان 1395)
ارتقاي محصول رايامدرسه

ارتقاي بخش گزارشها و نمودار نمرات و گزارشها (دوم آبان 1395)
ارتقاي محصول رايامدرسه

ابزار جديد جدول ليگ برتر فوتبال (نوزدهم مهر 1395)
ارتقاي محصول رايامدرسه

ابزار جديد فيد سايت (هجدهم مهر 1395)
ارتقاي محصول رايامدرسه

ابزار جديد سخن بزرگان (هفدهم مهر 1395)
ارتقاي محصول رايامدرسه

ابزار جديد حديث روز (شانزدهم مهر 1395)
ارتقاي محصول رايامدرسه

اضافه شدن ابزار جديد نمايش اشعار تصادفي از مولانا، سعدي و حافظ (پازدهم مهر 1395)
ارتقاي محصول رايامدرسه

اضافه شدن ابزار جديد اخبار كودك و نوجوان (يازدهم مهر 1395)
ارتقاي محصول رايامدرسه

اضافه شدن ابزار جديد اخبار ورزشي (دهم مهر 1395)
ارتقاي محصول رايامدرسه

اضافه شدن ابزار جديد جستجوي در سايـت و اينترنت (پنجم مهر 1395)
ارتقاي محصول رايامدرسه

ارتقاي ماژول ساعت و تاريخ و تقويم روز (سي و يكم شهريور 1395)
ارتقاي محصول رايامدرسه

اضافه شدن گزارش تعداد پيش ثبت نامها و فرمهاي دعوت به همكاري به صورنت خودكار در بخش مديريت (بيست و هفتم شهريور 1395)
ارتقاي محصول رايامدرسه

افزودن قابليهاي لمسي به بخش عكسها و اسلايدها (بيست و چهارم شهريور 1395)
ارتقاي محصول رايامدرسه

تغيير ساختار سايت رايامدرسه (بيست و چهارم شهريور 1395)
ارتقاي محصول رايامدرسه

آمار بازديد مطالب و خبرها در محصول رايامدرسه (8 شهريور 1395)
ارتقاي محصول رايامدرسه

جعبه آمار بازديدكنندگان سايت (بيست و يكم مرداد 1395)
ارتقاي سرورهاي رايامدرسه

انتقال برنامه ها به سرورهاي پرقدرت ابري جديد ( بيستم تير 1395)
ارتقاي محصول رايامدرسه

افزودن موضوعات جديد در فرم پيش ثبت نام (بيستم تيرماه 1395)
ارتقاي محصول رايامدرسه

افزودن كنترلهاي جديد براي نمآيش خبرها و مطالب (بيست و نهم خرداد 1395)
ارتقاي محصول رايامدرسه

ارتقاي امنيت بخش آلبومها (بيستم خرداد 1395)
ارتقاي محصول رايامدرسه

ارتقاي امنيت بخش گروهها (پانزدهم خرداد 1395)
ارتقاي محصول رايامدرسه

اضافه شدن امكان تاريخ و ساعت به محصول رايامدرسه ( پانزدهم خرداد 1395)
ارتقاي محصول رايامدرسه

امكان جديد نمايش وضعيت آب و هوا در محصول رايامدرسه (يازدهم خرداد 1395)
ارتقاي محصول رايامدرسه

امكان جديديبه نمودار درصد قبولي درسها در كارنامه هاي جامع (ششم خرداد 1395)
ارتقاي محصول رايامدرسه

امكان ليست نمره معلم (پنجم خرداد 1395)
ارتقاي محصول رايامدرسه

انتخاب نمايشگر تبريك تولد (بيست و نهم ارديبشهت 1395)
ارتقاي محصول رايامدرسه

انتخاب نمايشگر اوقات شرعي (بيست و هفتم ارديبشهت 1395)
ارتقاي محصول رايامدرسه

نمايش خودكار لوگو براي حبرها (يازدهم ارديبشهت 1395)
ارتقاي محصول رايامدرسه

امكان انتخاب قالب مجزا براي سايت گروهها (يازدهم ارديبشهت 1395)